Alapítvány Alsómocsoládért

Alapítványunk az egységes, egyenlő esélyeket biztosító magyar társadalom kialakulása érdekében kulturális-, gazdaságfejlesztő-, társadalomfejlesztő-, ifjúságsegítő-, esélyegyenlőségi-, egészség és környezettudatos, oktató és ismeretterjesztő programokkal igyekszik felzárkóztatni a Baranyai Hegyhát, elsősorban Alsómocsolád Község lakosságát. Az Alapítvány céljai: • biztosítani Alsómocsolád fejlődését, elősegíteni a benne élő emberek testi, lelki, szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítését, • támogatni minden olyan kezdeményezést, tanulmánytervezetet, szakdolgozatot, amely a település összkomfortúságát célozza meg, • a munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése, lehetőségek szerint munkahelyteremtés a községben, • segíteni minden olyan tevékenységet, mely a település jobb ellátását célozza meg, • elősegíteni az idegenforgalom megszervezését a falusi turizmus területén, • biztosítani a lehetőséget a hagyományok megőrzésére, a múlt feltárására, a kultúra ápolására, • pályakezdők és fiatal házasok támogatása, • az ifjúsági kezdeményezések támogatása, ifjúságsegítés és ifjúságvédelem, • a munkanélküliek és a nyugdíjasok szociális terheinek csökkentése, • az infrastruktúra fejlesztése, • a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása, támogatása, • a felnőttoktatás támogatása, ösztöndíjak biztosítása. Céljai elérése érdekében az Alapítvány Alsómocsoládért feladata: • vidék- és településfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás, vidék- és településfejlesztési programok kezdeményezése és menedzselése, különös tekintettel a turisztika területére, • munkaerő-piaci programok kezdeményezése és menedzselése, • ifjúsági programok kezdeményezése és menedzselése, • környezettudatos szemléletet népszerűsítő, környezetvédelmi, természeti és épített környezetünk megóvását elősegítő programok kezdeményezése és menedzselése, • kultúraközvetítő programok kezdeményezése és menedzselése, • közösségfejlesztő programok kezdeményezése és menedzselése, • esélyegyenlőségi programok kezdeményezése és menedzselése, • az érintett témákban információk terjesztése, a szervezet PR tevékenységének, média megjelenésének biztosítása, • nemzetközi kapcsolatok kialakítása, • felnőttképzései tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, • egyéb oktatási tevékenység. Alapítványunk az alsómocsoládi Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben rendszeres információs és tanácsadó szolgálatot működtet. Szolgáltatásaink elsődleges célcsoportja Alsómocsolád Község lakossága, a szolgáltatások alacsony küszöbűek, nyitottak, bárki számára elérhetőek korra, nemre, lakóhelyre való tekintet nélkül. Szolgáltatásaink a közhasznú információk – ösztöndíjak, pályázatok, munkavállalás, önkéntes munka, továbbtanulás, albérlet, szórakozási lehetőségek – gyűjtése és a célcsoporthoz juttatása, pályázatfigyelés, pályázatíráshoz való segítségnyújtás, projektmenedzsment, tanácsadás (gazdasági, pályaorientáció, karriertervezés, jogi stb.), valamint a közösségszervezés. Másodlagos célcsoportunk a Baranyai Hegyhát civil szervezeteiből áll, számukra térségi civil forrásközpontként nyújtunk pályázati, jogi, gazdasági, működési tanácsadást, továbbá rendszeresen szervezünk a munkájukat segítő témákban képzéseket. Részt veszünk a térségi tervezési folyamatokban, a programok megvalósításában, különös tekintettel a kultúraközvetítés, a környezetvédelem, vidék- és településfejlesztés, munkaerő- piac, oktatás- és közösségfejlesztés területeire. Közösségfejlesztő tevékenységünk során együttműködtünk helyi, megyei szervezetekkel. Rendszeresen szervezünk közös programokat a pécsi Zöld-Híd Alapítvánnyal, a Nevelők Háza Egyesülettel, a Tett-Hely Hálózat végpontjaival, valamint a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.- vel esélyegyenlőség, képzés, környezetvédelem és önkéntesség témaköreiben. Rendszeresek az Alapítvány szervezésében megtartott kulturális események, könyvklubok, író-olvasó találkozók, Fotóklubok, játszóházak, valamint a kompetenciafejlesztő, motivációs tréningek, a hátrányos helyzetű családok családanyáit célzó „Hétköznapi praktikák”, a férfiakat célzó „Udvaros műhely” foglalkozások, és az egészséges és környezettudatos magatartást népszerűsítő, életmódba építő „Öko- és Ez csak természetes” Klubfoglalkozások. Minden évben közreműködik szervezetünk a Gyermeknap, Fürdőnap, Nyárzáró rendezvény, Adventi Vásár, Falukarácsony megszervezésében. Hisszük, hogy Alapítványunk hittel teli, társadalmi szerepvállalásra épülő munkája, élhetőbbé varázsolja Alsómocsolád Községet, a Baranyai Hegyhátot.

 

Alapítvány Alsómocsoládért elérhetőségek:
Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi út 21.
Tel./fax: 72/451-749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu

magyar