Ungarere ville lære mer om aktiv aldring

Ungarere ville lære mer om aktiv aldring Representanter fra prosjektet «Quality Life 50+» i byen Alsómocsolád i det sørlige Ungarn var nylig på studietur i Norge, og besøkte blant annet Senter for
seniorpolitikk (SSP).

Ungarn mottar
EØS-midler fra Norge (http://www.norvegalap.hu),
Island og Lichtenstein til seks prosjektområder, blant
annet til folkehelse. Prosjekt Quality Life 50+ som har
mottatt 25.000 Euro, handler om å forberede en aktiv

aldring. Det retter seg mot aldergruppen fra fylte 50 år
og fram til pensjonsalder.
Prosjektet i Alsómocsolád (http://manorquality.eu/en)
samarbeider med
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
(http://www.vofo.no/)
, som er studieforbundenes interesseorganisasjon i
Norge.
I SSP ble gjestene tatt imot av Olav Eikemo og Åsmund
Lunde.
- De som var på besøk var i utgangspunktet opptatt av
eldre og helse, men jeg tror de ble mer interessert i
eldre og arbeid under besøket. Blant annet minnet vi
om hvor Ungarn står når det gjelder demografi. De har
en fødselsrate på 1,2 barn per kvinne, mens det i Norge
er 1,7 barn per kvinne (i 1970 var fødselsraten per
kvinne i Norge 2,5 barn). Vi snakket blant annet om
norsk velferd og om barnehagepolitikk, om hvor viktig
det er med barnehageplass slik at begge foreldre kan
jobbe. Ungarn har iverksatt en pensjonsreform for å få
flere til å jobbe lenger, der de hever pensjonsalderen
med to måneder per år, sier Olav Eikemo.